Kiralama Koşulları

ELAZIĞ havaalanı oto kiralama hizmeti almak isteyenler için hazırladığımız araç kiralama koşulları metni bu web sayfamızda yer almaktadır.

Alış Bilgileri 3 Adımda Kolay Rezervasyon
Dönüş Bilgileri
Kiralama Koşulları
1) Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya, önceden saptanan süre için verilmiştir.. Kiracı , bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. 1-2 Günlük kiralamalarda, günlük 200 km. sınır vardır. İstendiği taktirde günlük ücretin %75 fazlasını ödeyerek sınırsız km. olarak da 1-2 günlük araç kiralanabilir.

2) Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. T.C. Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
a. Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,
b. Yarış, hız tavını, ralli, denemeler, motorlu sporlarda,
c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda,
d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı parlayıcı maddeler taşınmasında,
e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
f. Ödeme şekli ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ve mal taşımada.

3) Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 22 yaşını doldurmuş olması en az iki yıllık geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.

4) Kiracı: Kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda, kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi, kiracı ile birlikte mütesesilen sorumludurlar.

5) Kiracı: Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idare, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

6) Kiracı: Seyir dışında, aracı, trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde, kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

7) Kiracı: Aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Sigorta, Plaklar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

8) Aracı: Kiracının neden oldugu Herhangi bir olay nedeniyle Aracın , yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde, geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

9) Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10) Kiracı: Aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hasarlarından meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

11) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

12) Kiracı herhangi bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları aracın içinde dananım ve geçerli devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

13) Her durumda kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazmin az haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, haklı oranında birbirlerine vekalet etmek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

14) Kiracı: Kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına ayrıca kiranın zamanında ödenmesi, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adını uyarı listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.

15) Kiralayan: Kiracının belirtilen şartlarda herhangi birine uymaması durumunda, kaza-i yollara başvurmaya tedbir veya istihsaline hacet kalmasızın, aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini iade kaydedebilir.

16) Kiralayan: Bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

17) YAKIT ücreti müşteriye aittir.

18) Kiracı: Kira süresi içinde, vasıtanın periyodik bakımlarının (yağ değişimi ve benzeri gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına olacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

19) Tamirat: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana ait